c350e lease

07:00 am 01/01/1970

c350e lease. Modem công nghiệp TD-23/36 485 PSTN/Lease line Ứng dụng trong môi trường đòi hỏi độ chính xác cao.. 06:23 25/02/2017

Modem công nghiệp TD-23/36 485 PSTN/Lease line

23 Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó cho phép mỗi modem được tối ưu tùy theo chất lượng đường truyền Modem cho các ứng dụng PSTN- and leased line công nghiệp TD-36 là một modem analogue VV Giao diện RS-232 được truy cập qua 9 pin D-sub khác nhau hoặc qua các đầu cực bắt vít Một trình điều khiển Windows của modem được cung cấp dành cho các ứng dụng nền tảng trên PC920
glock 23namaikizakari chap 36h 2013-23binh phap ton tu va 36 kexuan dau hat van 36 giaong trum tap 36