brine pork chops

brine pork chops

07:00 am 01/01/1970