bình nóng lạnh ferroli không vào điện

07:00 am 01/01/1970