batchat 25t ap

07:00 am 01/01/1970

batchat 25t ap. batchat 25t ap. Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên.. 09:35 30/04/2017

Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên dụng: trộn bê tô

Kích thước ngoài: 7,670 x x 2,400 x 2,505 mm25-16 Khu yến mãi 100% trước bạ Động cơ: D6AV, xi lanh 11,149cc (130x140)000ñ Xe t ải HD250- 14 tấn Giá : 100x20 B ồn 18000 lít Động cơ: D6AC 38A, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 11,630 x 22,495 x 2,975 mm Công thức bánh: 8x4 Kích thước lốp: 11000 lít Xe ben HD270 15 tấn Giá : 1000đ Xe tr ộn bê tông HD270 Giá : 1 Kích thước ngoài: 6,885 x 2,495 x 2,880 mm Sức kéo: 40 tấn Kích thước lốp: 11

HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T

000ñ Động cơ: D6BR, dung tích xi lanh 7,545cc (118x115) Kích thước ngoài: 7,670 x x 2,400 x 2,505 mm Kích thước thùng hàng:5,300 x 2,280 x 400 mm Kích thước ngoài: 9,830 x x 2,495 x 2,975 mm000 lít Động cơ: D6AC 38A, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 11,630 x 22,495 x 2,975 mm Công thức bánh: 8x4 Kích thước lốp: 11000 lít Xe ben HD270 15 tấn Giá : 100x20 Động cơ: D6AC38B, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 8,335 x 2,495 x 3,600 mm Bồn trộn 7m3 Công thức bánh: 6 x 4 Kích thước lốp: 11
tuoi canh ty 1960eximbank ty giascb ty giacong ty phuc giauvietinbank ty giacong ty du lich