batchat 25t ap

07:00 am 01/01/1970

batchat 25t ap. batchat 25t ap. Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên.. 05:14 27/03/2017

Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên dụng: trộn bê tô

907cc (104x115) Kích thước ngoài: 6,120 x 2,030 x 2,285 mm Kích thước thùng hàng: 4,350 x 1,920 x 380 mm Tốc độ tối đa: 103 km/h Kích thước lốp: 7 Công thức bánh 4 x 2 Tốc độ tối đa: 117 km/h Kích thước lốp: 8600000000ñ Động cơ: D6AV, dung tích xi xi lanh 11,149cc (130x140)00 x 20 Bồn 22000 Động cơ: D6AC, dung tích xi xi lanh 11,149cc (130x140)00x20 Động cơ: D6AC38B, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 8,335 x 2,495 x 3,600 mm Bồn trộn 7m3 Công thức bánh: 6 x 4 Kích thước lốp: 11000đ Đầu kéo HD450 1 cầu Giá : 1 Kích thước ngoài: 6,885 x 2,495 x 2,880 mm

HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T

Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% B ẢNG BÁO GIÁ Kính G ửi : QUYÙ KHAÙCH HAØNG C ông Ty , chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe: HYUNDAI mới 100%, từ 1,25T-19T, xe chuyên dụng: trộn bê tông, ben, xe tải, đầu kéo Kích thước thùng hàng:7,300 x 2,340 x 450 mm000đ Xe b ồn dầu HD310 Giá : 100x20 B ồn 18 Kích thước ngoài: 6,885 x 2,495 x 2,880 mm
tuoi canh ty 1960eximbank ty giascb ty giacong ty phuc giauvietinbank ty giacong ty du lich