batchat 25t ap

10:34 am 14/06/2017

batchat 25t ap. batchat 25t ap. Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên.. 10:26 14/06/2017

Công Ty Chuyên NK & Phân Phối Các Loại Xe: HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T, xe chuyên dụng: trộn bê tô

000đ Xe t ải HD170, dài- 8,5 tấn Giá : 1 Kích thước ngoài: 7,670 x x 2,400 x 2,505 mm Công thức bánh 4 x 2 Tốc độ tối đa: 117 km/h Kích thước lốp: 825-16 Khu yến mãi 100% trước bạ Động cơ: D6AV, xi lanh 11,149cc (130x140)370600000 lít Động cơ: D6AC 38A, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 11,630 x 22,495 x 2,975 mm Công thức bánh: 8x4 Kích thước lốp: 11

HYUNDAI mới 100% từ 1,25T-19T

00-16 Khu yến mãi 100% trước bạ HD 72- 3,5Taán Giao Ngay Động cơ: D4DB, dung tích xi lanh 3907cc (104x115) Kích thước ngoài: 6,670 x 2,170 x 2,305 Kích thước thùng hàng:4,900 x 2,060 x 380 Tốc độ tối đa: 106 km/h Kích thước lốp: 710025-16 Khu yến mãi 100% trước bạ Động cơ: D6AV, xi lanh 11,149cc (130x140)000 Công thức bánh: 6x4 Kích thước lốp: 1100 x 20 Bồn 22000 lít Xe ben HD270 15 tấn Giá : 1 Tốc độ tối đa: 100 km/h Kích thước lốp: 1100x20 Động cơ: D6AC38B, dung tích xi lanh 12,920cc (133x155) Kích thước ngoài: 8,335 x 2,495 x 3,600 mm Bồn trộn 7m3 Công thức bánh: 6 x 4 Kích thước lốp: 1100x20 Động cơ: D6AC, dung tích xi xi lanh 11,149cc (130x140)000