barack obama là tổng thống mỹ đời thứ

07:00 am 01/01/1970