asking alexandria albums

08:32 pm 29/04/2017

asking alexandria albums. asking alexandria albums. AskingAskingvn - Mạng hỏi đáp, chia sẻ tri thức Việt Nam Askingvn là mạng.. 10:10 22/05/2017

Asking.vn - Mạng hỏi đáp, chia sẻ tri thức Việt Nam

Askingvn - Mạng hỏi đáp, chia sẻ tri thức Việt Nam Askingvn là mạng cộng đồng chia sẻ kiến thức dành cho người dùng Việt Nam, mà ở đó hình thức chia sẻ cơ bản là hỏi đápvn hướng tới quy mô toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam: từ sinh viên tới những người có kinh nghiệm; với phạm vi mọi lĩnh vực của tri thức: từ kỹ năng học tập cho đến kinh tế, xã hội Từ những lời động viên và góp ý, khoảng đầu tháng 5 thì phiên bản thử nghiệm mới với nhiều sự cải thiện về giao diện và các tính năng cũng như cách tương tác với người sử dụng, được ra đờivn tự xây dựng và phát triển thuật toán ImportanceScore , là thuật toán đánh giá độ nổi bật của người dùng dựa trên những hoạt động của họ trên hệ thống để đánh giá chất lượng của câu trả lời người sử dụng Tuy nhiên, với niềm đam mê và niềm tin của những người trẻ tuổi vào một sản phẩm có ý nghĩa cho cộng đồng, toàn nhóm vẫn quyết theo đuổi và ngày một hoàn thiện sản phẩmvn vẫn tăng đều đặn, người sử dụng đã mở rộng hơn, không chỉ là sinh viên Bách Khoa mà cả những sinh viên trường khác, người đã đi làm… Nội dung trên Askingvn có chất lượng ngày càng cao và người dùng bắt đầu có ý thức trau dồi, chia sẻ tri thức trên asking theo đúng phong cách của Asking
chua benh trihackintosh vnmacintosh vnthiet bi giai trithiet bi giai tri da phuong tienthiet bi giai tri android